<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<title>ДейтаПлюс</title>
	<meta name="description" content="" />
	<meta name="author" content="6 AM, www.6am.bg" />
	<link rel="shortcut icon" href="inc/favicon.ico" />
	<link href="inc/css/main.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" title="default" />
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
	<!--[if lte IE 6]>
		<link href="inc/css/ie.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
	<![endif]-->
	<style type="text/css" media="print">
		@import "inc/css/print.css";
	</style>	
	<script type="text/javascript" src="inc/js/jquery.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="inc/js/main.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
	
	<div id="header">
	
		<h1><a href="index.html" title="ДейтаПлюс"><span>ДейтаПлюс</span></a></h1>
		
		<ul id="main-menu">
			<li id="main-menu-first" class="selected"><a href="#">Начало</a></li>
			<li><a href="#">За фирмата</a></li>
			<li><a href="#">Продукти</a></li>
			<li><a href="#">Download</a></li>
			<li class="selected"><a href="#">Новини</a></li>
			<li><a href="#">Поддръжка</a></li>
			<li><a href="#">Контакти</a></li>
		</ul>
		
		<form method="post" action="#" id="login-box">
		
			<h5>Вход за дилъри</h5>
			
			<p><label for="login-username">Потребител</label><span><input type="text" name="login-username" id="login-username" /></span></p>
			<p><label for="login-password">Парола</label><span><input type="password" name="login-password" id="login-password" /></span></p>
			<p id="login-button"><input type="submit" name="go-login" value="" /></p>
			
			<strong id="login-error">Невалиден потребител и/или парола.</strong>
			
		</form>
		
	</div>
	
	<div id="home-intro">
	
		<div id="home-text">
		
			<h4 class="title-plus"><span>Софтуерна къща "Дейта плюс"</span></h4>
			
			<div class="textcontent">		
		
				<p>Ние предлагаме търговски, ресторантьорски, производствен софтуер, решения за мобилен бизнес, продажба и сервиз на компютърна техника, изграждане на цялостни информационни системи.</p>
				<p>Програмният продукт “Търговец”, разработка на фирма “Дейта плюс”  е инсталиран на над 1000 работни места в различни градове на България. Предназначен е за автоматизиране на документооборота и отчетността на малки и средни търговски и производствени предприятия и заведения за обществено хранене.</p>
				<p>С цел осигуряването на качествена среда за работа на програмния продукт, фирмата предлага на своите клиенти цялостно обслужване на информационните им системи, като асемблира компютри, продава всякаква периферия, извършва структурно окабеляване, абонаментно поддържа хардуера и софтуера.</p>
		    
			</div>
			
			<p><a href="#" class="read-more"><strong>повече информация за нас</strong></a></p>
			
		</div>
	
		<p id="home-photo">
			<img src="inc/home-photo.jpg" alt="Дейтаплюс" width="400" height="288" />
		</p>
	
	</div>
	
	<div id="groups-and-news">
	
		<div id="home-groups">
		
			<h4 class="title-plus"><span>Групи продукти</span></h4>
			
			<ul>
				<li><a href="#"><img src="temp/group.jpg" alt="ime na grupa" width="220" height="70" /></a></li>
				<li><a href="#"><img src="temp/group.jpg" alt="ime na grupa" width="220" height="70" /></a></li>
				<li><a href="#"><img src="temp/group.jpg" alt="ime na grupa" width="220" height="70" /></a></li>
				<li><a href="#"><img src="temp/group.jpg" alt="ime na grupa" width="220" height="70" /></a></li>
			</ul>
		
		</div>
		
		<div id="home-news">
		
			<h4 class="title-plus"><span>Последни новини</span></h4>
			
			<dl class="list-news">
				
				<dd>
					<h3><a href="#">Дежурен на 01.08.2009г</a></h3>
					<p class="date">01 Август 2009г.</p>
  					<p>Дежурен на 01.08.2009г</p>
				</dd>
				
				<dd>
					<h3><a href="#">28.05.2009 и 29.05.2009 - преместване в нов офис на</a></h3>
					<p class="date">25 Май 2009г.</p>
  					<p>Неработни дни</p>
				</dd>
				
				<dd>
					<h3><a href="#">Нова информационна система на "Дейта плюс" -  йзинг"</a></h3>
					<p class="date">01 Август 2009г.</p>
  					<p>„Дейта плюс” прави наблюдението на пазара лесно</p>
				</dd>								
				
			</dl>
		
		</div>
	
	</div>
	
	<div id="footer">
	
		<p id="footer-logo"><a href="#" title="ДейтаПлюс"><span>ДейтаПлюс</span></a></p>
		<p id="copyright">&copy; 1992-2009 Дейта+ ООД</p>
		
		<ul id="footer-menu">
			<li><a href="#">За фирмата</a></li>
			<li><a href="#">Продукти</a></li>
			<li><a href="#">Download</a></li>
			<li><a href="#">Новини</a></li>
			<li><a href="#">Поддръжка</a></li>
			<li class="last"><a href="#">Контакти</a></li>
		</ul>
		
		<p id="created-at">Created @ <a href="http://www.6am.bg" title="Уеб дизайн, програмиране и SEO" target="_blank"><strong>6 AM</strong></a></p>	
	
	</div>
	
</div>
</body>
</html>